Literal: „Duceţi-mă în casa vinului“, aceasta fiind o metaforă pentru iatacul intim al regelui. În cazul de faţă, vinul e simbol al „beţiei divine“ (vezi Ps 22, 5 şi nota).