2Rg 19:12
Iar regele David a trimis la preoţii Ţadoc şi Abiatar, zicând: „Grăiţi către bătrânii lui Iuda şi spuneţi-le: – De ce zăboviţi voi în a-l întoarce pe rege la casa lui, când cuvintele întregului Israel au ajuns şi la rege?
Fc 29
Iacob soseşte la unchiul său Laban şi se căsătoreşte cu Lia şi Rahela. Copiii lui Iacob.
1Şi pornind Iacob din nou la drum, a mers în ţara Răsăritului, către Laban, fiul lui Batuel Arameul şi fratele Rebecăi, mama lui Iacob şi a lui Esau.
2Şi s'a uitat, şi iată'n câmp o fântână a; iar lângă ea, trei turme de oi în odihnă, căci din fântâna aceea se adăpau turmele; iar pe gura fântânii era o piatră mare.
3Când se adunau acolo toate turmele, [ciobanii] prăvăleau piatra de pe gura fântânii şi adăpau oile, apoi puneau iarăşi piatra la locul ei pe gura fântânii.
4Şi le-a zis Iacob: „Fraţilor, de unde sunteţi?“ Iar ei au zis: „Suntem din Haran“.
5Şi el le-a zis: „Îl cunoaşteţi voi pe Laban, feciorul lui Nahor?“ Răspuns-au aceia: „Îl cunoaştem“.
6Zis-a iarăşi Iacob: „E sănătos?“ Şi ei au zis: „Sănătos... Iată că Rahela, fata lui, vine cu oile b“.
7Zis-a Iacob către ei: „Mai e mult din zi şi încă nu-i vremea să se adune turmele; adăpaţi oile şi duceţi-vă să le paşteţi“.
8Iar ei au zis: „N'o putem face până nu se adună toţi păstorii c; atunci prăvălim piatra de pe gura fântânii şi adăpăm oile“.
9Încă nu-şi isprăvise el vorba cu ei, când a sosit Rahela, fiica lui Laban, cu oile tatălui său, căci ea păştea oile tatălui său.
10Şi a fost că dac'a văzut-o Iacob pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, fratele mamei sale, s'a apropiat Iacob şi a prăvălit piatra de pe gura fântânii şi a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale.
11Şi a sărutat-o Iacob pe Rahela şi şi-a ridicat glasul şi a plâns.
12Apoi i-a spus Rahelei că el e frate d cu tatăl ei şi că-i fiul Rebecăi; iar ea a alergat şi i le-a spus tatălui ei.
13Şi a fost că de'ndată ce a auzit Laban de numele lui Iacob, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui şi, îmbrăţişându-l, l-a sărutat şi l-a adus în casa sa. Acesta i-a povestit lui Laban totul,
14iar Laban i-a zis: „Tu eşti din oasele mele şi din carnea mea“. Şi a stat [Iacob] la el o lună de zile.
15Atunci Laban a zis către Iacob: „Îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că-mi eşti rudă?... Spune-mi, care-ţi va fi simbria?“
16Laban însă avea două fete: pe cea mai mare o chema Lia, iar pe cea mai mică o chema Rahela.
17Dar Lia avea ochii suferinzi, în timp ce Rahela era bine alcătuită şi plăcută la chip.
18Iacob însă o îndrăgise pe Rahela şi a zis: „Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică“.
19Laban i-a zis: „Mai bine s'o dau după tine decât s'o dau după alt bărbat. Rămâi la mine!“
20Şi a slujit Iacob pentru Rahela şapte ani; şi i s'au părut a fi doar câteva zile, pentru că o iubea.
21Apoi a zis Iacob către Laban: „Zilele mi s'au împlinit; dă-mi femeia, ca să intru la ea“.
22Atunci i-a adunat Laban pe toţi oamenii locului şi a făcut ospăţ e.
23Şi dacă s'a făcut seară, Laban a luat-o pe fiica sa Lia şi i-a dus-o lui Iacob; iar Iacob a intrat la ea.
24Laban a dat-o pe roaba sa Zilpa ca roabă fiicei sale Lia.
25Dar când s'a făcut ziuă, iată că era Lia!... f Şi a zis Iacob către Laban: „Ce e asta? Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit eu oare pentru Rahela? De ce m'ai înşelat?“
26Răspuns-a Laban: „Prin părţile noastre nu se pomeneşte s'o dăm pe fata cea mai mică înaintea celei mai mari.
27Du până la capăt săptămâna acesteia; şi ţi-o voi da şi pe cealaltă, în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă şapte ani!“
28Dar Iacob a făcut aşa: A împlinit săptămâna acesteia, iar Laban i-a dat-o pe Rahela, fiica sa, de femeie.
29Laban a dat-o pe roaba sa Bilha ca roabă fiicei sale Rahela.
30Şi a intrat [Iacob] la Rahela; şi a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia. Şi i-a mai slujit [lui Laban] încă şapte ani.
31Dar văzând Domnul că Lia nu era iubită g, i-a deschis putinţa de a naşte; Rahela însă era stearpă.
32Lia a zămislit şi i-a născut lui Iacob un fiu, căruia i-a pus numele Ruben, zicând: „Privit-a h Domnul la umilirea mea; mă va iubi de-acum bărbatul meu“.
33Lia a zămislit din nou şi i-a născut lui Iacob un al doilea fiu şi a zis: „Auzit-a Domnul că nu sunt iubită şi mi l-a dat şi pe acesta“. Şi i-a pus numele Simeon i.
34Şi iarăşi a zămislit şi a născut un fiu şi a zis: „De-acum se va lipi de mine bărbatul meu, căci i-am născut trei fii“. De aceea i-a pus acestuia numele Levi j.
35Şi din nou a zămislit şi a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta Îl voi lăuda pe Domnul!“ De aceea i-a pus numele Iuda k. Apoi a încetat să nască.