Fântâna era, probabil, proprietatea mai multora, iar apa trebuia împărţită echitabil.