Rahela înseamnă „oaie“; într'un echivalent românesc: Mioara.