2Par 13:11
Îi jertfesc Domnului arderi-de-tot, dimineaţa şi seara, precum şi [mâie binemirositoare; şi aşază pe masa curată pâinile punerii-înainte şi aprind sfeşnicul de aur şi candelele lui ca să ardă seara; fiindcă noi păzim rânduielile Domnului, Dumnezeului părinţilor noştri; voi însă L-aţi părăsit.
Ies 27
Altarul jertfelor şi împrejmuirea cortului.
1Vei face un jertfelnic din lemn de salcâm, lung de cinci coţi şi lat de cinci coţi – jertfelnicul va fi pătrat –, şi de trei coţi înălţimea.
2Coarnele i le vei face în cele patru unghiuri; coarnele vor fi dintr'un trup cu el. Îl vei îmbrăca în aramă.
3Jertfelnicului îi vei face un brâu; iar învelitoarea lui, şi cupele lui şi furculiţele lui şi vătraiul lui, toate uneltele acestea le vei face din aramă.
4Să-i faci o împletitură ca o plasă de aramă, iar împletiturii îi vei face patru inele de aramă la cele patru colţuri,
5pe care le vei pune sub încheietura jertfelnicului: plasa va acoperi astfel doar jumătate din jertfelnic.
6Jertfelnicului îi vei face pârghii din lemn de salcâm, pe care le vei fereca în aramă.
7Pârghiile le vei trece prin inele, de o parte şi de alta a jertfelnicului, ca să poată fi purtat.
8Să-l faci ca un buduroi îmbrăcat în scânduri a. După cum ţi s'a arătat în munte, aşa-l vei face.
9Cortului îi vei face o curte. Pe partea dinspre miazăzi, curtea va fi alcătuită din pânze de in topit, lungi de o sută de coţi pentru o singură latură.
10Acestora le vei face douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpice de aramă, ale căror belciuge şi verigi vor fi de argint.
11Tot aşa şi pe latura dinspre miazănoapte: pânzele vor avea o sută de coţi în lungime, iar la ele douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpice de aramă, ale căror belciuge şi verigi vor fi de argint.
12În latul curţii, pe partea dinspre asfinţit, ea va avea pânze pe cincizeci de coţi, cu zece stâlpi şi zece tălpice.
13Tot de cincizeci de coţi vor fi pânzele în lăţimea dinspre răsărit a curţii, şi tot cu zece stâlpi şi zece tălpice;
14cincisprezece coţi de pânze vor fi într'o latură, cu cei trei stâlpi şi cu cele trei tălpice ale lor,
15iar în cealaltă latură vor fi pânze tot de cincisprezece coţi, cu cei trei stâlpi şi cu cele trei tălpice ale lor;
16cât despre poarta curţii, ea va avea o pânză de douăzeci de coţi, măiestru lucrată'n mătase violetă, purpurie şi stacojie, bătută'n urzeală de in topit; ea va avea patru stâlpi cu patru tălpice.
17Toţi stâlpii curţii, de jur-împrejur, vor fi ferecaţi cu argint; vârfurile le vor fi de argint; tălpicele, de aramă.
18Aşadar, împrejmuirea curţii va fi, în amândouă laturile, de o sută de coţi; lăţimea, în amândouă capetele, de cincizeci de coţi; iar înălţimea, de cinci coţi... de in topit, cu tălpicele lor de aramă.
19Toate lucrurile, toate uneltele şi toţi ţăruşii curţii vor fi de aramă.
20Tu porunceşte-le fiilor lui Israel să-ţi aducă untdelemn curat pentru candelă, stors din măsline, aşa încât lumina să ardă'n toată vremea:
21în cortul mărturiei, în afara perdelei ce se află'n faţa Legământului, acolo o vor întreţine Aaron şi fiii săi, de seara până dimineaţa, înaintea Domnului; lege veşnică pentru cei de după voi, de la fiii lui Israel, din neam în neam.