Rm 15:11
Şi iarăşi: Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele.
Ps 116
PSALMUL 116
Aliluia.
1Lăudaţi-L pe Domnul, voi, toate neamurile,
pe El lăudaţi-L voi, toate popoarele;
2că s'a întărit mila Lui peste noi
şi adevărul Domnului rămâne în veac.