[ NTNoul Testament
[ RmEpistola către Romani
Cap. 1Salutare. Dorinţa lui Pavel de a-i vizita pe creştinii din Roma. Puterea Evangheliei. Vinovăţia oamenilor.
Cap. 2Dreapta judecată a lui Dumnezeu. Iudeii şi legea.
Cap. 3Iudeii şi legea (continuare). Nici un om nu este drept în faţa lui Dumnezeu.
Cap. 4Exemplul lui Avraam: făgăduinţa plinită prin credinţă.
Cap. 5Roadele îndreptăţirii prin credinţă. Adam şi Hristos.
Cap. 6Morţi păcatului, dar vii întru Hristos. Robi ai dreptăţii.
Cap. 7Creştinul e liber de stăpânirea Legii Vechi. Problema păcatului care locuieşte în om.
Cap. 8Viaţă întru Duhul. Slava ce va să fie. Iubirea lui Dumnezeu.
Cap. 9Dumnezeu l-a ales pe Israel. Mânia şi îndurarea lui Dumnezeu. Israel şi Evanghelia.
Cap. 10Iudeii şi păgânii au Acelaşi Dumnezeu. Mântuirea e pentru toţi.
Cap. 11Rămăşiţa lui Israel. Mântuirea păgânilor. Restaurarea lui Israel.
Cap. 12Viaţa cea nouă întru Hristos. Rânduieli ale vieţii creştine.
Cap. 13Supunerea faţă de stăpâniri. Iubirea frăţească. Apropierea Zilei lui Hristos.
Cap. 14Să nu-l judeci pe aproapele tău. Să nu-i fii fratelui tău piatră de poticnire.
Cap. 15Să-i placi semenului tău, nu ţie însuţi. Aria misionară a lui Pavel. Un plan de călătorie la Roma.
Cap. 16Urările lui Pavel pentru cei din Roma. Doxologie.