Mt 21:09
iar mulţimile care mergeau înainte-I şi cele ce veneau după El strigau, zicând: „ Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!“ b
Ps 116
PSALMUL 116
Aliluia.
1Lăudaţi-L pe Domnul, voi, toate neamurile,
pe El lăudaţi-L voi, toate popoarele;
2că s'a întărit mila Lui peste noi
şi adevărul Domnului rămâne în veac.