Literal, cuvântul ebraic hoşiya nna, preluat de limba greacă, înseamnă „Dumnezeu să (ne) mântuiască acum“. Evoluând semantic, el devine termen de aclamaţie cu înţelesul: Mărire (să I se dea) lui Dumnezeu! Este clar că, adresată lui Iisus, aclamaţia Îi recunoaşte Acestuia atributul divin. „Întru numele Domnului“ înseamnă fie reprezentant al lui Dumnezeu (deci, Dumnezeu Însuşi), fie învestit cu autoritatea lui Dumnezeu. Prin „întru cei de sus“ se înţeleg nivelele (sferele, mediile) cele mai înalte ale cerurilor duhovniceşti.