Lc 21:24
Şi vor cădea sub ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce vremile neamurilor se vor plini b.
Ps 78
PSALMUL 78
Un psalm al lui Asaf.
1Dumnezeule, intrat-au păgânii a în moştenirea Ta,
locaşul Tău cel sfânt Ţi l-au pângărit,
făcut-au Ierusalimul colibă prădată b.
2Leşurile robilor Tăi le-au făcut mâncare păsărilor cerului,
trupurile celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului.
3Vărsat-au sângele lor ca apa
împrejurul Ierusalimului, şi nu era cine să-i îngroape.
4Făcutu-ne-am ocară vecinilor noştri,
batjocură şi râs celor dimprejurul nostru.
5Până când, Doamne, Te vei mânia?: oare până la sfârşit?
până când ca focul Ţi se va aprinde mânia c?
6Varsă-Ţi mânia d peste neamurile care nu Te cunosc
şi peste regatele care n'au chemat numele Tău;
7că l-au mâncat pe Iacob
şi locul lui l-au pustiit.
8Nu-Ţi aminti de fărădelegile noastre cele de demult;
degrab să ne întâmpine îndurările Tale,
că am sărăcit foarte.
9Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
pentru slava numelui Tău;
de dragul numelui Tău ne izbăveşte
şi uşurează-ne păcatele,
10ca nu cumva să zică păgânii: „Unde-i Dumnezeul lor?“
Acum, în faţa ochilor noştri, fă-Ţi cunoscută între neamuri
răzbunarea sângelui robilor Tăi, care s'a vărsat.
11În faţa ochilor Tăi să ajungă suspinul celor ferecaţi,
după măreţia braţului Tău păzeşte-i pe fiii celor ucişi.
12Vecinilor noştri dă-le'n sân de şapte ori
ocara cu care ei Te-au ocărât pe Tine, Doamne.
13Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale,
Ţie Îţi vom mulţumi e în veac,
din neam în neam vom vesti lauda Ta.