anthomologéomai = „a-ţi mărturisi public recunoştinţa“; de unde: „a mulţumi“ (ca la Lc 2, 38; în V. T. e folosit numai aici).