Lc 10:13
Vai ţie, Horazine! Vai ţie, Betsaido! Că dacă în Tir şi în Sidon s'ar fi făcut minunile care s'au făcut la voi, de mult s'ar fi pocăit, stând în sac şi'n cenuşă.
Za 9
CAPITOLUL 9
Pământul cel nou. Mesia. Restaurarea lui Israel.
1
Povara cuvântului Domnului a.
În ţara lui Hadad
şi a Damascului, prinosul său de jertfă;
că Domnul caută spre oameni
şi spre toate triburile lui Israel.
2
Şi în Hamat, pe ţărmurile lui,
acolo-s Tirul şi Sidonul b,
căci ele-au fost preaînţelepte.
3
Cetatea Tir şi-a zidit întărituri,
şi-a'ngrămădit argint cât praful
şi aur cât noroiul de pe drum.
4
De-aceea Domnul o va lua în stăpânire:
pe apa mării-i va lovi puterea,
cu foc ea fi-va mistuită.
5
Vedea-va Ascalonul şi se va'nspăimânta,
şi Gaza, şi se va'ntrista foarte,
şi Ecronul, că ruşinat a fost pentru greşala lui;
iar regele din Gaza va pieri
şi Ascalonul nu va fi locuit.
6
Şi în Aşdod vor locui străinii
şi voi zdrobi trufia Filistenilor.
7
Sângele lor din gura lor îl voi lua
şi idolii lor dintre dinţii lor;
aceştia-I vor rămâne, şi ei, Dumnezeului nostru,
şi ei vor fi în Iuda
precum un căpitan peste o mie,
şi Ecronul precum un Iebuseu.
8
Şi casei Mele îi voi pune apărare,
pentru ca ei să nu treacă
şi nici să se întoarcă;
şi nici că peste ei va mai veni
un cineva să-i fugărească,
fiindcă-am văzut acum cu ochii Mei.
9
Bucură-te foarte, tu, fiica Sionului,
rosteşte-te'n strigare, tu, fiica Ierusalimului:
Iată, Împăratul tău vine la tine
drept şi El Însuşi Mântuitor,
blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr c.
10
Şi El va nimici carele din Efraim
şi caii din Ierusalim;
şi arcul de război fi-va nimicit;
şi belşug [va fi] şi pace din partea neamurilor;
peste ape va stăpâni pân' la mare
şi peste râuri pân' la marginile pământului.
11
Şi Tu întru sângele legământului Tău
i-ai slobozit din groapa făr' de apă
pe-ai Tăi ce-acolo erau prinşi d.
12
Veţi locui în ţarcuri întărite,
voi, osândiţi ai adunării;
dar pentru-o zi de'nstrăinare
voi răsplăti de două ori pe-atât e.
13
Fiindcă Eu ca pe un arc te-am încordat
pe tine, Iudo, pentru Mine,
cu el Mi l-am umplut pe Efraim;
pe fiii tăi, Sioane, îi voi ridica
asupra fiilor Elinilor
şi te voi mânui
ca pe o sabie de om războinic.
14
Şi Domnul fi-va peste ei;
săgeata Sa ieşi-va ca un fulger
şi Domnul, El, Atoateţiitorul
cu trâmbiţa va trâmbiţa
şi va înainta
cu freamătul ameninţării Sale.
15
Domnul Atotţiitorul îi va apăra
iar ei îi vor potopi
şi cu pietre din praştie îi vor copleşi;
şi-i vor sorbii precum se soarbe vinul
şi plini de saţ vor fi
ca blidele de la jertfelnic.
16
Şi Domnul, Dumnezeul lor,
în ziua-aceea îi va mântui
– da, pe poporul Său ca pe o turmă –
căci pietre sfinte se vor da de-a dura
pe-acest pământ al Său  f.
17
Că orice este bun e-al Lui
şi tot ce e frumos e de la El:
grâu pentru tineri
şi vin înmiresmat pentru fecioare.