[ VTVechiul Testament
[ FcFacerea
[ Cap. 16 ]Naşterea lui Ismael.
1Sarai însă, femeia lui Avram, nu-i dăruia copii. Dar avea o slujnică egipteancă, al cărei nume era Agar.
2Atunci a zis Sarai către Avram: „Iată, mie mi-a încuiat Domnul putinţa de a naşte. Intră dar la slujnica mea; poate că de la ea vei dobândi copii“ a. Şi Avram a ascultat de vorba Saraii.
3Aşadar, după ce Avram locuise timp de zece ani în ţara Canaan, Sarai, femeia lui Avram, a luat-o pe Agar egipteanca, slujnica sa, şi i-a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său.
4Şi el a intrat la Agar; şi ea a zămislit; şi văzând ea că a zămislit, stăpâna n'a mai avut în ochii ei nici o cătare.
5Atunci a zis Sarai către Avram: „M'ai făcut de ocară! Eu ţi-am dat-o pe slujnica mea la sân, dar de'ndată ce ea a văzut că a zămislit, eu nu mai am în ochii ei nici o cătare. Dumnezeu să judece 'ntre mine şi tine!“ b
6Iar Avram a zis către Sarai: „Iată, slujnica ta e în mâinile tale, fă cu ea ce-ţi place!“ Şi Sarai i-a făcut necazuri şi [Agar] a fugit de la faţa ei.
7Şi îngerul Domnului a găsit-o la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Şur.
8Şi i-a zis îngerul Domnului: „Agar, slujnica Saraii, de unde vii şi unde te duci?“ Iar ea a răspuns: „Fug de la faţa Saraii, stăpâna mea“.
9Şi îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te sub mâinile ei!“
10Şi i-a mai zis îngerul Domnului: „Atât de mult îi voi înmulţi pe urmaşii tăi, încât nu vor putea fi număraţi din pricina numărului“.
11Şi i-a zis îngerul Domnului: „Iată, tu ai zămislit şi vei naşte un fiu şi-i vei pune numele Ismael, pentru că Domnul ţi-a auzit necazul c.
12Acela va fi o sălbăticiune de om d; mâinile lui împotriva tuturor şi mâinile tuturor împotrivă-i, şi el se va aşeza în faţa tuturor fraţilor săi“.
13Şi L-a numit Agar pe Domnul Cel ce-i grăise: „Tu,-Dumnezeul-vederii“, căci a zis ea: „Oare nu L-am văzut eu aici pe Cel ce m'a văzut?“ e
14Iată de ce fântâna aceea se cheamă „Fântâna-Celui-viu-Care-mă vede“; ea se află între Cadeş şi Bered.
15Agar i-a născut lui Avram un fiu; şi fiului său pe care i-l născuse Agar i-a pus Avram numele Ismael.
16Iar Avram era de optzeci şi şase de ani când Agar i l-a născut pe Ismael.