[ NTNoul Testament
[ 2CoEpistola A Doua către Corinteni
Cap. 1Salutare. Mulţumiri lui Dumnezeu pentru necazuri şi suferinţe. Amânarea vizitei lui Pavel.
Cap. 2Amânarea vizitei lui Pavel (continuare). Iertare pentru cel ce a greşit. Nerăbdarea şi uşurarea lui Pavel.
Cap. 3Slujitorii Noului Legământ.
Cap. 4Comoara din vasele de lut. A trăi prin credinţă.
Cap. 5A trăi prin credinţă (continuare). Slujirea împăcării.
Cap. 6Slujirea împăcării (continuare). Templul Dumnezeului Celui-Viu.
Cap. 7Bucuria lui Pavel întru pocăinţa Bisericii.
Cap. 8A da de bunăvoie. Tit şi însoţitorii săi.
Cap. 9Strângerea de ajutoare pentru sfinţii din Ierusalim.
Cap. 10Pavel îşi apără apostolatul.
Cap. 11Pavel şi apostolii mincinoşi.
Cap. 12Vedenii şi descoperiri.
Cap. 13Îndemnuri finale şi salutări.