[ NTNoul Testament
[ 2CoEpistola A Doua către Corinteni
[ Cap. 3 ]Slujitorii Noului Legământ.
1Începem oare din nou să spunem cine suntem? Sau nu cumva avem nevoie – cum au unii – de scrisori de'nfăţişare a către voi sau de la voi?
2Scrisoarea noastră sunteţi voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii;
3voi arătaţi că sunteţi scrisoare a lui Hristos încredinţată slujirii noastre b, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui-Viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii.
4Şi o astfel de încredinţare avem noi prin Hristos faţă de Dumnezeu;
5nu că de la noi înşine am fi destoinici să pretindem ceva ca venind de la noi; dimpotrivă, destoinicia noastră e de la Dumnezeu,
6Cel ce ne-a şi învrednicit să fim slujitori ai unui Nou Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru că litera ucide, dar duhul face viu.
7Iar dacă slujirea morţii, săpată în litere pe piatră, s'a făcut întru atâta slavă încât fiii lui Israel nu-şi puteau aţinti ochii la faţa lui Moise din pricina slavei feţei lui, care se veştejea,
8atunci, slujirea Duhului, cum să nu fie ea mai mult întru slavă?
9Că dac'a avut parte de slavă slujirea osândei, cu mult mai mult prisoseşte'n slavă slujirea dreptăţii!
10Ba încă, în această privinţă, nici ceea ce era slăvit nu este slăvit faţă de slava cea covârşitoare c.
11Că dacă ceea ce era trecător s'a săvârşit prin slavă, cu mult mai mult va fi întru slavă ceea ce este netrecător.
12Având deci o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăznire,
13şi nu ca Moise, care-şi punea un văl pe faţă pentru ca fiii lui Israel să nu vadă sfârşitul a ceea ce era trecător...
14Dar minţile lor s'au învârtoşat; că până'n ziua de azi, la citirea Vechiului Testament, acelaşi văl rămâne fără să se ridice, fiindcă el prin Hristos se desfiinţează;
15ci până astăzi, când se citeşte Moise, stă un văl pe inima lor;
16dar când se vor întoarce la Domnul, vălul se va ridica.
17Domnul însă este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.
18Iar noi toţi, cei ce cu faţa descoperită privim ca'n oglindă slava Domnului, întru aceeaşi icoană ne schimbăm din slavă'n slavă, ca de la Duhul Domnului d.