Fc 32:12
Că Tu eşti Cel ce ai zis: Mult bine îţi voi face, iar neamul ţi-l voi face ca nisipul mării, că nu va putea fi numărat din pricina mulţimii“.
Fc 22
Isaac adus spre jertfă. Urmaşii lui Nahor.
1Şi a fost că după toate acestea l-a încercat Dumnezeu pe Avraam a şi i-a zis: „Avraame, Avraame!“ Iar el a răspuns: „Iată-mă!“
2Şi [Dumnezeu] i-a zis: „Ia-l pe fiul tău cel dorit, Isaac, cel pe care-l iubeşti, şi du-te în ţinutul Moria şi adu-l acolo ardere-de-tot pe un munte pe care ţi-l voi spune Eu!“
3Iar Avraam s'a sculat dis-de-dimineaţă, a pus samarul pe asinul său şi a luat cu sine două slugi şi pe Isaac, fiul său; şi după ce-a tăiat lemnele pentru jertfă s'a ridicat şi a plecat spre locul de care-i vorbise Dumnezeu.
4Iar în cea de-a treia zi, ridicându-şi Avraam ochii, a văzut locul de departe.
5Şi le-a zis Avraam slugilor sale: „Voi rămâneţi aici, cu asinul; eu şi băieţelul ne ducem pân'acolo, ne vom închina şi ne vom întoarce la voi“.
6Avraam a luat lemnele cele pentru jertfă şi le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul şi cuţitul, şi amândoi au plecat împreună.
7Dar Isaac i-a grăit lui Avraam, tatăl său; i-a zis: „Tată!“ Iar acesta a răspuns: „Ce este, fiule?“ [Isaac] a zis: „Iată focul şi lemnele; dar mielul b pentru jertfă unde este?“
8Iar Avraam a răspuns: „Dumnezeu va vedea c El Însuşi de mielul pentru jertfă, fiule!“ Şi s'au dus amândoi mai departe, împreună.
9Iar dacă au ajuns la locul de care-i vorbise Dumnezeu, Avraam a ridicat acolo jertfelnic; a aşezat lemnele pe el, l-a legat pe Isaac, fiul său, şi l-a pus pe jertfelnic, deasupra lemnelor.
10Apoi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul ca să-şi înjunghie fiul.
11Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer şi a zis: „Avraame, Avraame!“ El a zis: „Iată-mă!“
12[Îngerul] a zis: „Să nu-ţi ridici mâna asupra băiatului, nici să-i faci vreun rău, căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi că de dragul Meu nu l-ai cruţat nici pe fiul tău cel iubit!“
13Şi ridicându-şi Avraam ochii, a privit; şi iată un berbec încurcat cu coarnele într'un tufiş. Şi ducându-se, Avraam a luat berbecul şi l-a adus ca ardere-de-tot în locul lui Isaac, fiul său.
14Avraam a numit locul acela Iahvé-irè, adică „Domnul vede“ d, şi de aceea i se zice astăzi: „În munte Domnul va fi văzut“ e.
15Şi îngerul Domnului a strigat a doua oară din cer către Avraam
16şi a zis: „Juratu-M'am pe Mine Însumi – zice Domnul: de vreme ce tu ai făcut aceasta, şi de dragul Meu nu l-ai cruţat nici pe fiul tău cel iubit,
17cu binecuvântare te voi binecuvânta, iar pe urmaşii tăi îi voi face numeroşi ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării, şi urmaşii tăi vor stăpâni cetăţile duşmanilor lor;
18şi prin urmaşul tău se vor binecuvânta toate neamurile pământului, pentru că tu ai ascultat de glasul Meu“.
19Astfel Avraam s'a întors la slugile sale; şi s'au sculat şi au mers împreună la Beer-Şeba; şi a locuit Avraam în Beer-Şeba.
20Şi a fost că după ce s'au petrecut acestea, i s'a vestit lui Avraam, spunându-i-se: „Iată că şi Milca i-a născut fii lui Nahor, fratele tău:
21pe Uţ, întâiul născut, pe Buz, fratele acestuia, şi pe Chemuel, tatăl lui Aram;
22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Idlaf şi pe Batuel.
23Iar lui Batuel i s'a născut Rebeca“. Aceştia sunt cei opt fii pe care Milca i-a născut lui Nahor, fratele lui Avraam.
24Iar ţiitoarea lui, al cărei nume era Reuma, i-a născut şi ea pe Tebah, pe Gaham, pe Tahaş şi pe Maaca.