[ VTVechiul Testament
[ FcFacerea
Cap. 1Facerea lumii şi a omului.
Cap. 2Ziua odihnei Domnului. Omul în mijlocul lumii şi al raiului. Întâia familie.
Cap. 3Căderea primilor oameni. Pedeapsa şi făgăduinţa.
Cap. 4Cain şi Abel; urmaşii lor.
Cap. 5Patriarhii de dinainte de potop.
Cap. 6Eroii antediluvieni. Noe, singurul om drept. Vestirea potopului; corabia.
Cap. 7Potopul.
Cap. 8Încetarea potopului. Noe iese din corabie şi-I aduce jertfă lui Dumnezeu.
Cap. 9Rânduială nouă pe pământ. Legământul lui Dumnezeu cu Noe. Noe şi fiii săi.
Cap. 10Obârşia neamurilor răspândite pe pământ.
Cap. 11Turnul Babel. Încâlcirea limbilor şi împrăştierea popoarelor. Strămoşii lui Avraam.
Cap. 12Chemarea lui Avram. Avram în Canaan şi în Egipt.
Cap. 13Avram se desparte de Lot.
Cap. 14Războiul celor patru regi. Avram îl scapă pe Lot din robie şi este binecuvântat de Melchisedec.
Cap. 15Legământul lui Dumnezeu cu Avram.
Cap. 16Naşterea lui Ismael.
Cap. 17Tăierea'mprejur, semnul legământului. Vestirea naşterii lui Isaac.
Cap. 18Arătarea treimică de la stejarul Mamvri.
Cap. 19Nelegiuirile şi nimicirea Sodomei.
Cap. 20Avraam în Gherar.
Cap. 21Naşterea lui Isaac. Ismael e alungat.
Cap. 22Isaac adus spre jertfă. Urmaşii lui Nahor.
Cap. 23Moartea şi mormântul Sarrei.
Cap. 24Căsătoria lui Isaac cu Rebeca.
Cap. 25A doua căsătorie a lui Avraam. Moartea lui Avraam. Esau şi Iacob, fiii lui Isaac.
Cap. 26Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
Cap. 27Iacob îl lipseşte pe Esau de binecuvântarea părintească, agonisind-o pentru sine, apoi pleacă la unchiul său Laban.
Cap. 28Isaac îi întăreşte lui Iacob întâia binecuvântare. Esau se căsătoreşte cu o ismaelită. Scara din visul lui Iacob.
Cap. 29Iacob soseşte la unchiul său Laban şi se căsătoreşte cu Lia şi Rahela. Copiii lui Iacob.
Cap. 30Copiii lui Iacob (continuare). Cum s'a îmbogăţit Iacob.
Cap. 31Iacob pleacă de la unchiul său Laban.
Cap. 32Iacob, la Mahanaim, îşi pregăteşte întâlnirea cu Esau. Iacob se luptă cu Dumnezeu.
Cap. 33Iacob se întâlneşte cu Esau. Sosirea la Sucot, apoi la Sichem.
Cap. 34Dina şi Sichem.
Cap. 35Iacob la Betel. Naşterea lui Veniamin. Moartea Rahelei. Moartea lui Isaac.
Cap. 36Femeile şi urmaşii lui Esau în Canaan şi Seir. Regii şi căpeteniile Edomului.
Cap. 37Iosif şi fraţii săi.
Cap. 38Iuda şi Tamara.
Cap. 39Iosif în Egipt. Femeia lui Putifar. Iosif în temniţă.
Cap. 40Iosif tâlcuieşte visele dregătorilor lui Faraon.
Cap. 41Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon.
Cap. 42Întâia călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
Cap. 43A doua călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
Cap. 44Veniamin osândit să rămână în Egipt.
Cap. 45Iosif li se descoperă fraţilor săi.
Cap. 46Iacob pleacă în Egipt. Familia lui Iacob. El soseşte în Egipt şi-l întâlneşte pe Iosif.
Cap. 47Iacob în faţa lui Faraon. Aşezarea Israeliţilor în Egipt.
Cap. 48Iacob îi binecuvintează pe fiii lui Iosif.
Cap. 49Binecuvântările lui Iacob. Moartea sa.
Cap. 50Înmormântarea lui Iacob. Moartea lui Iosif.