Fc 03:20
Şi Adam i-a pus femeii sale numele Eva f, pentru că ea este mama tuturor celor vii.
Tob 8
Tobie se însoţeşte cu Sarra.
1Când au isprăvit de mâncat şi de băut, au poftit să se culce. Şi l-au dus pe tânăr în odaie.
2Acolo Tobie şi-a amintit de cuvintele lui Rafael; a scos din sac ficatul şi inima peştelui şi le-a pus în căţuia în care se ard mirodenii.
3Mirosul de peşte l-a oprit pe demon, care a fugit în ţinuturile Egiptului de Sus a. Rafael s'a dus acolo, i-a pus o piedică şi l-a legat fedeleş în câmp.
4După ce [părinţii] au ieşit şi au închis uşa odăii, Tobie s'a ridicat din pat şi i-a zis [Sarrei]: „Sora mea, scoală-te şi să-L rugăm pe Domnul, cerându-I să ne dăruiască milă şi mântuire“.
5Ea s'a ridicat şi au început să se roage, cerând să li se dea mântuire. El a început astfel:
„Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul părinţilor noştri,
şi binecuvântat fie numele Tău
în veci, din neam în neam!
Cerurile şi toată făptura să Te binecuvinteze
în vecii vecilor!
6
Tu eşti Cel ce l-ai făcut pe Adam
şi i-ai dat-o ca ajutor şi sprijin, pe Eva, femeia lui;
şi din amândoi s'a alcătuit neamul omenesc. b
Tu eşti Cel ce ai zis:
«Nu este bine să fie omul singur;
să-i facem ajutor pe potriva lui».
7
Şi acum, nu din pornirea simţurilor
o iau pe sora mea care e de faţă,
ci pentru plinirea unui vis c.
Porunceşte să vină mila Ta asupra ei şi asupra mea
şi să rămânem laolaltă pân' la bătrâneţele noastre!“
8Şi au zis amândoi: „Amin! Amin!“
9Şi s'au culcat pentru noapte.
10În acest timp Raguel s'a sculat, şi-a chemat slugile şi s'au dus să sape o groapă. Căci îşi zisese: „S'ar putea ca el să fi murit, iar noi ne vom face de râs şi de ocară“.
11Când au terminat de săpat groapa, Raguel s'a întors în casă, a chemat-o pe soţia sa
12şi i-a zis: „Trimite-o pe una din slujnice să intre şi să vadă dacă el trăieşte; că dacă e mort, îl îngropăm fără să ştie nimeni“.
13Au trimis o slujnică, au aprins lumânarea şi au deschis uşa; aceea a intrat şi i-a aflat dormind unul lângă altul, într'un somn adânc.
14Slujnica a ieşit să le spună: „Trăieşte; nimic rău“.
15Atunci ei L-au binecuvântat pe Dumnezeul cerului, zicând:
„Binecuvântat să fii, Dumnezeule,
cu toată binecuvântarea curată!
Binecuvântat să fii Tu în veci!
16
Binecuvântat să fii, că m'ai bucurat;
n'a fost aşa cum am bănuit,
Tu ai revărsat peste noi
marea Ta milostivire.
17
Binecuvântat să fii că ai avut milă
de doi copii singuri la părinţi;
dăruieşte-le, Stăpâne, milă şi mântuire,
şi fă ca viaţa lor să se plinească
în bucurie şi milă!“
18Apoi le-a poruncit slugilor să astupe groapa înainte de revărsatul zorilor.
19Iar femeii sale i-a poruncit să pregătească un mare număr de pâini; apoi, mergând la cireadă, a adus doi boi şi patru berbeci şi a poruncit să-i gătească. Au început pregătirile.
20L-a chemat pe Tobie şi i-a zis: „Timp de patruzeci de zile nu te vei mişca de aici, ci aici vei locui, mâncând şi bând la mine şi bucurând sufletul fiicei mele după toate necazurile ce i s'au întâmplat.
21Ia de pe acum jumătate din averea mea şi mergi sănătos şi ocrotit la tatăl tău. Cealaltă jumătate va fi a voastră atunci când noi vom muri, eu şi femeia mea. Curaj, copilul meu! Eu sunt tatăl tău, Edna este mama ta; începând de azi, suntem alături de voi pe'ntotdeauna. Curaj, copilul meu!“