Sir 49:12
sau pe Iosua, fiul lui Iosedec,
 cei ce, în zilele lor, au rezidit templul
 şi au ridicat poporul c cel sfinţit Domnului,
 menit slavei celei veşnice?

Nu există nici o înregistrare pentru capitolul Za-3-1