Sir 35:09
Dă-I Celui-Preaînalt după cât ţi-a dat
 şi cu mărinimie, după puterile tale;
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ecc-49