Sir 06:37
Cugetă la poruncile Domnului,
 gândeşte-te fără'ncetare la rânduielile Lui;
El îţi va întări inima
 şi-ţi va da înţelepciunea pe care ţi-o doreşti.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1