Ps 135:05
Celui ce a făcut cerurile cu pricepere,
că în veac este mila Lui;
Ps 148
PSALMUL 148
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
1Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri,
lăudaţi-L pe El întru cele înalte.
2Lăudaţi-L pe El, toţi îngerii Lui,
lăudaţi-L pe El, toate puterile Lui.
3Lăudaţi-L pe El, soarele şi luna,
lăudaţi-L pe El, stelele şi lumina.
4Lăudaţi-L pe El, cerurile cerurilor,
şi apa cea mai presus de ceruri;
5ele să laude numele Domnului,
că El a zis şi ele s'au ivit a,
El a poruncit şi ele s'au zidit;
6El le-a aşezat în veac şi în veacul veacului:
lege a pus, şi ea nu se va trece.
7Lăudaţi-L pe Domnul de pe pământ,
voi, balauri şi toate adâncurile,
8focul, grindina, zăpada, gheaţa,
suflarea de vifor, voi, cele ce-I îndepliniţi cuvântul,
9munţii şi dealurile toate,
pomii roditori şi toţi cedrii,
10fiarele şi toate animalele,
târâtoare şi păsări zburătoare,
11regii pământului şi toate popoarele,
mai-marii şi toţi judecătorii pământului,
12tinerii şi fecioarele,
bătrânii cu cei mai tineri
13să laude numele Domnului,
că numai numele Lui s'a înălţat;
lauda Lui e deasupra cerului şi a pământului,
14şi El va înălţa fruntea poporului Său.
Aceasta-i cântare tuturor cuvioşilor Săi,
fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.