Ps 106:16
că porţi de aramă a sfărâmat
şi zăvoare de fier a rupt.
Ps 115
PSALMUL 115
Aliluia.
1Crezut-am, de aceea am grăit,
dar eu foarte m'am smerit a.
2Zis-am eu întru uimirea mea:
„Tot omul este mincinos“.
3Ce oare Îi voi da eu Domnului
pentru toate câte El mi-a dat?:
4Paharul mântuirii voi lua
şi numele Domnului voi chema b.
5Făgăduinţele mele Domnului I le voi plini
în faţa întregului Său popor.
6Scumpă este înaintea Domnului
moartea cuvioşilor Lui.
7O, Doamne, eu sunt robul Tău,
eu sunt robul Tău şi fiul slujnicei Tale;
Tu ai rupt legăturile mele,
8Ţie-Ţi voi aduce jertfă de laudă
şi numele Domnului voi chema.
9Făgăduinţele mele Domnului I le voi plini
în faţa întregului Său popor,
10în curţile casei Domnului,
în mijlocul tău, Ierusalime.