Ps 079:08
O vie din Egipt ai adus,
păgâni ai alungat şi ai răsădit-o c.
Ps 43
PSALMUL 43
Pentru sfârşit: fiilor lui Core, spre învăţătură.
1Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit,
părinţii noştri ne-au povestit
lucrul pe care Tu l-ai făcut în zilele lor,
în zilele cele de demult.
2Mâna Ta a nimicit neamuri
şi'n locul lor pe ei i-ai răsădit;
Tu ai hărţuit a popoare, iar pe ei i-ai adus la liman b.
3Că nu cu sabia lor au moştenit ei ţara
şi nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta şi braţul Tău
şi luminarea feţei Tale, căci Tu ai binevoit întru ei.
4Tu Însuţi eşti Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob:
5Prin Tine-i vom străpunge pe vrăjmaşii noştri
şi prin numele Tău îi vom nimici pe cei ce se ridică împotriva noastră.
6Pentru că nu în arcul meu îmi voi pune nădejdea
şi nu sabia mea mă va mântui;
7că Tu ne-ai izbăvit de cei ce ne supără
şi pe cei ce ne urăsc i-ai ruşinat c.
8Întru Dumnezeu ne vom lăuda noi toată ziua
şi întru numele Tău ne vom mărturisi în veac.
9Acum însă Te-ai lepădat de noi şi ne-ai ruşinat
şi nu vei ieşi, Dumnezeule d, cu oştirile noastre;
10făcutu-ne-ai să dăm înapoi din faţa duşmanilor noştri
şi cei ce ne urăsc ne-au prădat în folosul lor.
11Datu-ne-ai ca pe o turmă la tăiere
şi printre neamuri ne-ai risipit;
12Tu Ţi-ai vândut poporul pe preţ de nimic
şi nici un câştig n'a ieşit din vinderea noastră.
13Ocară ne-ai făcut vecinilor noştri,
batjocură şi râs celor dimprejurul nostru;
14de pomină ne-ai făcut între neamuri,
clătinare din cap între popoare.
15Ocara mea îmi stă înainte cât e ziua de lungă
şi ruşinea obrazului meu m'a acoperit,
16dinspre glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte,
dinspre faţa duşmanului şi a prigonitorului.
17Acestea toate au venit peste noi, dar noi nu Te-am uitat
şi nici n'am făcut nedreptate în legământul Tău,
18inima noastră nu s'a dat înapoi,
paşii noştri nu s'au abătut de la calea Ta.
19Că ne-ai umilit la loc de durere
şi umbra morţii ne-a acoperit.
20Dac'am fi uitat noi numele Dumnezeului nostru
şi ne-am fi întins mâinile spre dumnezeu străin,
21oare nu Dumnezeu va cerceta acestea?:
Căci El e Cel ce ştie ascunzişurile inimii.
22De dragul Tău suntem noi ucişi toată ziua,
socotiţi suntem ca nişte oi de'njunghiere.
23Deşteaptă-Te, Doamne, de ce dormi?
Scoală-Te şi nu Te lepăda de noi pân' la sfârşit.
24De ce-Ţi întorci faţa?
Uiţi Tu oare de sărăcia şi de necazul nostru?
25Că sufletul ni s'a plecat în ţărână,
pântecele ni s'a lipit de pământ.
26Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă,
şi de dragul numelui Tău izbăveşte-ne!