Ps 034:28
Şi limba mea va grăi dreptatea Ta,
în ziua'ntreagă lauda Ta.
Ps 62
PSALMUL 62
Un psalm al lui David, când se afla el în pustia Iudeii.
1Dumnezeule, Dumnezeul meu, spre Tine caut dis-de-dimineaţă a;
însetat-a de Tine sufletul meu;
de câte ori i-a fost trupului meu dor de tine
în pământ pustiu şi neumblat şi fără apă b!
2Aşa m'am arătat eu Ţie în locaşul Tău cel sfânt,
ca să-Ţi văd puterea şi slava.
3Că mila Ta e mai bună decât viaţa;
buzele mele Te vor lăuda.
4Aşa Te voi binecuvânta în viaţa mea
şi întru numele Tău voi ridica mâinile mele c.
5Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu,
şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
6De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu,
în aurori am cugetat la Tine,
7că Tu ai fost ajutorul meu
şi întru umbra aripilor Tale mă voi bucura.
8Lipitu-s'a sufletul meu de Tine,
dreapta Ta m'a ocrotit.
9Iar ei în zadar au umblat după sufletul meu,
intra-vor în cele mai de jos ale pământului,
10da-se-vor în ascuţişul d săbiei,
fi-vor ei porţii pentru vulpi.
11Dar regele se va veseli în Dumnezeu;
lăudat va fi tot cel ce se jură întru El,
că s'a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.