Ps 014:01
Doamne, cine va locui în locaşul Tău
şi cine se va sălăşlui în muntele Tău cel sfânt? a
Ps 83
PSALMUL 83
Pentru sfârşit: fiilor lui Core, cu privire la teascurile de vin.
1Cât sunt de iubite locaşurile Tale, Doamne al puterilor!
2Tânjeşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului; a
inima mea şi trupul meu s'au bucurat în Dumnezeu Cel-viu.

3Că până şi vrabia şi-a aflat o casă
şi turtureaua cuib unde-şi va pune puii:
în chiar altarele Tale, Doamne al puterilor,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
4Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta,
în vecii vecilor Te vor lăuda.

5Fericit e omul al cărui ajutor e de la Tine, Doamne;
suişuri în inima sa şi-a făcut, b
6în valea plângerii, în locul ce i s'a rânduit;
că binecuvântare va da dătătorul de lege.
7Merge-vor din putere în putere,
Dumnezeul dumnezeilor va fi văzut în Sion.

8Doamne, Dumnezeul puterilor, ascultă-mi rugăciunea,
pleacă-Ţi auzul, Dumnezeule al lui Iacob!
9Tu, ocrotitorul nostru, vezi, Dumnezeule,
şi caută la faţa unsului Tău!

10Că mai bună e o zi în curţile Tale decât mii pe oareunde; c
am ales: mai degrabă să fiu lepădat în casa Dumnezeului meu d
decât să locuiesc în sălaşele păcătoşilor.
11Fiindcă milă şi adevăr iubeşte Domnul,
har şi slavă va dărui Dumnezeu;
Domnul nu-i va lipsi de bunătăţi
pe cei ce umblă întru nerăutate.

12Doamne al puterilor,
fericit e omul cel ce nădăjduieşte'n Tine!