Pr 15:11
Iadul şi pierzania Îi sunt învederate Domnului;
cum dar să nu-I fie şi inimile oamenilor?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-7