Pr 15:09
Căile necredincioşilor sunt urâciune înaintea Domnului,
dar El îi iubeşte pe cei ce umblă după dreptate.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-5