Lv 20:10
Omul care va săvârşi adulter cu femeie măritată, adică cel ce săvârşeşte adulter cu femeia aproapelui său, acela să fie dat morţii, el, adulterul, dar şi ea, adultera.
Iov 31
CAPITOLUL 31
Răspunsul lui Iov (continuare).
1
Un legământ de taină-am făcut cu ochii mei:
  să nu-i opresc vreodată, cu gânduri, spre fecioară.
2
Şi? ce mi-a dat ca parte din ceruri Dumnezeu,
  sau, jos, ca moştenire din cele preaînalte?
3
Au nu-i sortit să piară în beznă cel nedrept
  şi'n grea înstrăinare nelegiuiţii toţi?
4
Au El nu vede care e calea mea de-aici,
  şi nu e El Acela ce-mi numără toţi paşii?;
5
ori de-am umblat alături cu batjocoritorii,
  sau pasul meu grăbit-a cumva spre viclenie?
6
Dar eu am stat cu totul în cumpăna cea dreaptă,
  ca'n ea să vadă Domnul neprihănirea mea.
7
Că pasul meu vreodată de se-abătu din cale,
  sau ochiul meu târât-a şi inima cu el,
  sau m'am atins cu mâna de daruri necurate,
8
atuncea eu să seamăn, şi altul să mănânce,
  şi făr'de rădăcină să fiu pe-acest pământ!
9
Dac'am dorit o alta decât femeia mea
  şi dac'am stat la pândă pe lângă uşa ei,
10
atunci şi-a mea să-i facă plăcere altui om
  şi pruncii mei să fie de-a pururi umiliţi;
11
că ne'nfrânată este pornirea'nvăpăiată
  de-a pângări cu trupul femeia altui om;
12
că'n curgere de zile foc este, arzător,
  iar cel la care vine-i pierdut din rădăcină.
13
De n'aş fi luat în seamă dreptatea slugii mele,
  şi-a slujnicei, când ele s'au socotit cu mine,
14
ce-o să mă fac când Domnu-mi va cere socoteală?,
  sau, de va fi'ntrebare, ce oare voi răspunde?
15
Ei [servii mei] în pântec n'au fost la fel ca mine?
  La fel am fost în pântec!
16
Pe nevoiaşii'n lipsă eu nu i-am înşelat,
  nici c'am trecut pe-alături de lacrima vădanei.
17
Dac'am mâncat vreodată eu singur pâinea mea
  şi nu i-am dat dintr'însa şi celui necăjit
18
– eu, cel ce, ca un tată, de tânăr l-am hrănit
  şi de la maica'n pântec am prins a-i da poveţe –,
19
sau de-am trecut pe lângă cel gol ce sta să piară
  şi nu l-am îmbrăcat,
20
de-a fost sărman pe lume şi nu mi-a mulţumit
  că-i ţine cald la umeri tunsoarea turmei mele,
21
de-am ridicat eu mâna să-l bat pe cel sărman
  nădăjduind că astfel îmi sunt într'ajutor,
22
atuncea al meu umăr din zgârci să se dezghioace
  şi braţul meu, de-asemeni, din cot să se zdrobească.
23
Căci frica mea de Domnul m'a luat în stăpânire
  şi, când mă ia El Însuşi, de-abia că pot să'ndur.
24
De-am socotit vreodată că'n aur stă puterea
  sau de mi-am pus nădejdea în piatra nestemată,
25
dac'am icnit prea-vesel de multa mea avere
  şi mâna mi-am întins-o spre bunuri fără număr,
26
dac'am văzut lumina din soare cum păleşte
  sau luna în scădere – că'n ele n'au nimic –
27
şi inima din mine pe-ascuns s'a înşelat
  şi mâna mea mi-am dus-o la gură s'o sărut a,
28
atunci să-mi fie-aceasta cumplită făr'delege,
  că L-am minţit pe Domnul Cel-mai-presus-de-ceruri.
29
De mi-am văzut prieteni căzând, m'am bucurat
  şi inima mi-am pus-o să zică: Bravo, bravo!,
30
urechea mea s'audă blestemul meu asupră-mi
   şi'n neamul meu ocară să fiu, şi defăimat.
31
Iar slujnicele mele adesea de-ar fi zis:
  O, cin' ne-ar face saţul din cărnurile lui?
  fiind eu foarte bun,
32
străinul niciodată nu-mi rămânea afară,
    pe nou-venit o uşă-l întâmpina deschisă.
33
Dac'am greşit, nevrându-l, şi mi-am ascuns păcatul
34
– că'n faţa gloatei nu mi-am schimbat întâiul gând
  de-a nu le fi eu martor chiar împotriva mea...,
  de-a fost flămând să-mi iasă din prag cu mâna goală...
35
O, cine-mi va da oare pe cel ce mă ascultă?
  Dacă'ntru Domnul nu m'am temut de mâna Lui,
  dac'am păstrat înscrisul datornicului meu
36
ca să-l citesc, purtându-l la gât ca pe-o cunună,
37
în loc de-a-l rupe'n două sau de a-l da'napoi,
  aşa încât nimica să iau de la datornic,
38
de-a suspinat pământul asupra mea vreodată
  sau de i-am plâns vreodată răzoarele'mpreună,
39
de i-am mâncat eu singur puterea, făr' să-i dau,
  sau sufletul din Domnul pământului l-am scos
  afară, întristându-l,
40
atunci, în loc de grâne, urzică să-mi răsară,
  şi'n loc de orz, ciulini!“ b.

[Aici] au încetat cuvintele lui Iov.