Lv 14:22
şi două turturele – sau doi pui de porumbel, după cum îi va da mâna –: una, jertfă pentru păcat; alta, ardere-de-tot.
Lv 12
Curăţirea femeilor după naştere.
1Şi i-a grăit Domnul lui Moise, zicând:
2„Grăieşte-le fiilor lui Israel şi spune-le:
3În ziua a opta, pruncul va fi tăiat-împrejur,
4iar ea va mai şedea treizeci şi trei de zile spre a se curăţi de sângele ei cel necurat; de nimic sfânt să nu se atingă şi'n locaşul cel sfânt să nu meargă până ce i se vor împlini zilele curăţirii.
5Iar dacă va naşte fată, necurată va fi timp de două săptămâni, aşa cum este'n zilele necazului ei; apoi va mai şedea timp de şaizeci şi şase de zile spre a se curăţi de sângele ei cel necurat.
6După ce se vor împlini zilele curăţirii ei, pentru fiu sau pentru fiică, va aduce preotului, la intrarea cortului mărturiei, un miel de un an ca ardere-de-tot şi un pui de porumbel sau o turturea ca jertfă pentru păcat,
7iar preotul le va aduce ca jertfă înaintea Domnului şi se va ruga pentru ea şi astfel o va curăţi de curgerea sângelui ei. Aceasta e rânduiala pentru cea care a născut băiat sau fată.
8Iar de nu-i va da mâna să aducă un miel, va lua două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru ardere-de-tot şi altul jertfă pentru păcat, şi se va ruga pentru ea preotul, şi curată va fi“.