Jd 11:29
Şi Duhul Domnului a venit peste Ieftae. Acesta a străbătut Galaadul şi ţinutul lui Manase, a ajuns la Miţpa Galaadului, iar de la Miţpa Galaadului spre cealaltă latură a fiilor lui Amon.
Jd 15
CAPITOLUL 15
Samson se răzbună.
1Şi a fost că după câtva timp, la vremea secerişului, Samson s'a dus să-şi vadă femeia, aducând cu el un ied. Şi a zis: „Vreau să intru la femeia mea, în odaia ei de culcare“. Dar tatăl ei nu l-a lăsat să intre.
2Şi a zis tatăl ei: „Am crezut că'ntr'adevăr ai urât-o şi i-am dat-o unuia din prietenii tăi. Iată, sora ei mai tânără nu e oare mai bună decât ea? Să fie a ta în locul ei“.
3Iar Samson le-a zis: „Nevinovat voi fi eu de acum în faţa Filistenilor, de vreme ce le voi face rău!“
4Şi ducându-se Samson, a prins trei sute de vulpi şi le-a legat câte două coadă de coadă şi, luând făclii, a legat câte o făclie între două cozi.
5Şi, aprinzând făcliile, a dat drumul vulpilor în holdele Filistenilor; şi a ars totul, de la grâul de pe arie până la grâul încă nesecerat şi chiar până la vii şi măslini.
6Iar Filistenii au zis: „Cine a făcut asta?...“. Şi li s'a spus: „Samson, ginerele Timneanului, pentru că acela i-a luat femeia şi a dat-o după un fârtat de-al lui“. Iar Filistenii s'au dus şi au ars-o cu foc, pe ea şi casa tatălui ei.
7Samson însă le-a zis: „Cu toate că asta aţi făcut voi cu ea, eu tot mă voi răzbuna pe voi, şi doar după aceea voi fi liniştit“.
8Şi le-a dat o bătaie straşnică, lovindu-i peste fluiere şi peste coapse. Apoi s'a dus de acolo şi a locuit într'o peşteră din stânca Etam.
9Iar Filistenii s'au suit şi şi-au aşezat tabăra în [ţinutul] lui Iuda şi s'au întins până la Lehi.
10Iar oamenii din Iuda le-au zis: „De ce-aţi venit împotriva noastră?“ Filistenii au răspuns: „Am venit să-l legăm pe Samson şi să-i facem ce ne-a făcut el“.
11Trei mii de oameni din Iuda s'au dus atunci la gura stâncii Etam şi i-au zis lui Samson: „Oare nu ştii că Filistenii sunt stăpâni peste noi? De ce ne-ai făcut tu asta?“ Iar Samson le-a zis: „Cum mi-au făcut ei mie, aşa le-am făcut eu lor“.
12Dar ei i-au zis: „Noi am venit să te legăm şi să te dăm în mâinile Filistenilor“. Iar el le-a zis: „Juraţi-mi că nu vă veţi arunca asupră-mi!“
13Iar ei au zis: „Nu, ci doar te vom lega strâns şi te vom da în mâna lor, dar de ucis nu te vom ucide“. Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au dus de la stânca aceea.
14Şi dacă a ajuns el la Lehi, Filistenii strigau de bucurie, şi i-au ieşit, alergând, înainte. Dar Duhul Domnului S'a repezit asupră-i, iar funiile cu care-i erau legate braţele s'au făcut ca nişte câlţi apucaţi de foc: legăturile de pe braţele lui s'au topit.
15Şi găsind el o falcă de măgar aruncată prin preajmă, şi-a întins mâna, a apucat-o şi a omorât cu ea o mie de bărbaţi.
16Şi a zis Samson:
„Cu o falcă de măgar i-am dat gata,
cu o falcă de măgar am ucis o mie“.
17Şi a fost că după ce a încetat să grăiască, a aruncat din mână falca şi a numit locul acela Ramat-Lehi a.
18Şi era el foarte însetat. Şi a strigat către Domnul, zicând: „Tu ai binevoit a da această mare mântuire prin mâna robului Tău, iar acum eu voi muri de sete şi voi cădea în mâna celor netăiaţi-împrejur?...“.
19Atunci Dumnezeu a făcut să se ivească o deschizătură în falcă, şi din ea a ieşit apă b. Iar el a băut şi duhul i-a revenit şi s'a înviorat; de aceea s'a numit el [locul acela] Izvorul-celui-ce-se-roagă, până'n ziua de azi.
20Şi el i-a fost judecător lui Israel, în zilele Filistenilor, vreme de douăzeci de ani.