Jd 15:14
Şi dacă a ajuns el la Lehi, Filistenii strigau de bucurie, şi i-au ieşit, alergând, înainte. Dar Duhul Domnului S'a repezit asupră-i, iar funiile cu care-i erau legate braţele s'au făcut ca nişte câlţi apucaţi de foc: legăturile de pe braţele lui s'au topit.
1Rg 11
Saul îi bate pe Amoniţi.
1Şi a fost că după vreo lună s'a ridicat Nahaş Amonitul a şi şi-a pus tabăra în faţa cetăţii Iabeş din Galaad. Atunci toţi oamenii Iabeşului au zis către Nahaş Amonitul: „Fă cu noi un legământ de pace, iar noi îţi vom sluji ţie“.
2Dar Nahaş Amonitul le-a răspuns: „Iată cum am să fac eu cu voi legământ de pace: am să vă scot la toţi ochiul drept şi-am să vă fac de ocară în tot Israelul b!“
3Atunci oamenii din Iabeşul Galaadului au zis: „Dă-ne un răgaz de şapte zile şi vom trimite soli în toate hotarele Israelului; şi dacă nimeni nu va fi să ne scape, vom ieşi la voi“.
4Iar solii au ajuns la Ghibeea, la Saul, şi au grăit cuvintele acestea în auzul poporului c; şi întregul popor şi-a ridicat glasul şi a plâns.
5Şi, iată, Saul venea dimineaţa de la ţarină. Şi a zis Saul: „Ce se întâmplă, de plânge poporul?“ Şi i s'au spus acele cuvinte ale oamenilor din Iabeş.
6Atunci Duhul Domnului a venit năprasnic peste Saul de îndată ce el a auzit cuvintele acestea, iar mânia lui s'a aprins ca un fulger asupră-le.
7Şi a luat doi boi, i-a tăiat în bucăţi şi, prin mâinile solilor, le-a trimis în toate hotarele fiilor lui Israel, zicând: „Aşa se va întâmpla cu boii celui ce nu va merge după Saul şi după Samuel!“ Atunci văpaia Domnului d a căzut peste poporul lui Israel şi toţi, ca un singur om, au dat strigăt de război.
8El i-a cercetat la Bezec; toţi bărbaţii lui Israel: şase sute de mii; şi bărbaţii lui Iuda: şaptezeci de mii.
9Şi le-a zis solilor care veniseră: „Aşa veţi grăi către oamenii din Iabeş: Mâine, când va începe soarele să încălzească, atunci va fi mântuirea voastră“. Solii s'au dus în cetate şi le-au spus oamenilor din Iabeş, iar ei s'au bucurat.
10Atunci oamenii din Iabeş au zis către Nahaş Amonitul: „Mâine vom ieşi la tine, iar tu vei face cu noi aşa cum o să-ţi placă“.
11A doua zi, Saul a împărţit oastea în trei cete, iar în geana dimineţii au pătruns până'n mijlocul taberei şi i-au lovit pe fiii lui Amon până când ziua a început să se încălzească; iar cei rămaşi s'au împrăştiat de n'au mai rămas doi la un loc.
12Atunci poporul a zis către Samuel: „Cine oare a zis că Saul nu va domni peste noi? Dă-ni-i pe oamenii aceia şi-i vom omorî!“
13Dar Saul a zis: „Azi nu va muri nimeni, fiindcă astăzi a făcut Domnul mântuire în Israel!“
14Iar Samuel a zis către popor: „Să mergem la Ghilgal, şi acolo să înnoim domnia!“
15Şi tot poporul a mers la Ghilgal. Acolo l-a uns Samuel pe Saul, să fie rege în faţa Domnului, la Ghilgal e. Şi acolo a adus el jertfe în faţa Domnului, şi prinoase de pace. Iar Samuel şi întregul Israel s'au veselit foarte.