Iz 11:21
Cât despre cei a căror inimă umblă după urâciunile şi nelegiuirile lor, purtările lor în capul lor le voi întoarce,
Iz 9
Pedepsirea nelegiuiţilor şi cruţarea celor nevinovaţi.
1Şi El a strigat cu glas mare în urechile mele, zicând: „Apropiatu-s'a pedepsirea cetăţii!...“. Şi fiecare avea'n mână arme de nimicire. a
2Şi, iată, şase bărbaţi veneau de pe calea porţii celei înalte, cea care cată spre miazănoapte, şi fiecare avea în mână o secure; şi în mijlocul lor era un om îmbrăcat într'o haină lungă pân' la pământ, iar peste mijloc purta o cingătoare de safir. b Şi au venit şi au stătut în apropierea jertfelnicului de aramă.
3Şi slava Dumnezeului lui Israel s'a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei către tinda casei. Şi l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă pân' la pământ, care avea cingătoare peste mijloc,
4şi i-a zis: „Treci prin mijlocul Ierusalimului şi pune un semn c pe frunţile oamenilor care suspină şi pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor“.
5Şi'n auzul meu le-a zis acelora: „Mergeţi după el în cetate şi loviţi; ochii voştri să nu aibă nici o cruţare, voi să nu aveţi milă.
6Ucideţi pân' la nimicire bătrân şi tânăr şi fecioară şi prunci şi femei; dar să nu vă atingeţi de nici unul din cei ce poartă semn. Începeţi cu cele sfinte ale MeleIr 25:29 1Ptr 4:17
7Şi le-a zis: „Spurcaţi casa şi umpleţi căile cu leşuri; şi loviţi!“
8Şi a fost că'n timp ce ei loveau, eu am căzut cu faţa la pământ şi am strigat şi am zis: „Vai, Doamne!, oare vei stârpi rămăşiţa lui Israel vărsându-Ţi mânia asupra Ierusalimului?“.
9Atunci El mi-a zis: „Nedreptatea casei lui Israel şi Iuda a devenit peste măsură de mare; că s'a umplut pământul de popoare multe, iar cetatea s'a umplut de nedreptate şi de necurăţie; fiindcă ei au zis: «Domnul a părăsit pământul, Domnul nu vede!...».
10De aceea ochiul Meu nu va cruţa, nici că voi avea vreo milă; purtările lor în capetele lor le voi întoarce3Rg 8:32 Iz 5:11 Iz 11:21 Iz 16:43 Iz 17:19
11Şi, iată, bărbatul cel îmbrăcat cu haină lungă pân' la pământ şi încins cu cingătoare peste mijloc a răspuns şi a zis: „Am făcut aşa cum mi-ai poruncit“.