Is 62:02
Şi neamurile vor vedea dreptatea ta
şi regii îţi vor vedea mărirea
şi toţi cu nume nou te vor chema,
pe care Domnul l-a numit.
Ps 86
PSALMUL 86
Un psalm-cântare, fiilor lui Core.
1Temeliile Lui sunt în munţii cei sfinţi;
2Domnul iubeşte porţile Sionului
mai mult decât toate sălaşele lui Iacob.
3Lucruri slăvite s'au grăit despre tine, cetate a lui Dumnezeu.
4Celor ce mă cunosc le voi pomeni de Raab a şi de Babilon;
şi, iată, străinii şi Tirul şi poporul Etiopienilor,
aceştia acolo s'au născut.
5Un om va spune: „Mamă Sion“
şi: „Omul acesta s'a născut în el“
şi: „Însuşi Cel-Preaînalt l-a întemeiat“.
6Domnul o va povesti în scriptura b popoarelor
şi a căpeteniilor lor, a celor ce s'au născut în ea.
7Cât de mult se veselesc toţi cei ce-şi au sălaşul în Tine!