Is 29:13
Şi a zis Domnul:
– Poporul acesta se apropie de Mine cu gura
şi Mă cinsteşte cu buzele,
dar inima lui e departe de Mine;
dar zadarnic Mă cinsteşte învăţând porunci şi învăţături omeneşti. c
Ps 99
PSALMUL 99
Psalm de laudă.
1Cu bucurie strigaţi-I Domnului tot pământul,
2Domnului slujiţi-I întru veselie,
cu bucurie veniţi-I înainte!

3Cunoaşteţi că Însuşi Domnul este Dumnezeu,
că El ne-a făcut pe noi, iar nu noi înşine,
că noi suntem poporul Său şi turma păşunii Sale.

4Cu laude intraţi pe porţile Lui,
cu cântări în curţile Sale!
5Lui să-I aduceţi laudă, numele Lui lăudaţi-L,
că bun este Domnul, că în veac este mila Lui
şi din neam în neam adevărul Său.