„Şebna“: nume pomenit doar aici şi într'o seamă de relatări despre asedierea Ierusalimului de către Senaherib (36, 3, 11, 22). „Vistiernicul“ desemnează, generic, un înalt demnitar al casei regale.