Iona 04:11
Dar Eu, cum să nu cruţ Ninive, cetatea cea mare, în care locuiesc mai mult de o sută douăzeci de miriade e de oameni care nu-şi cunoşteau dreapta sau stânga? şi vitele lor multe?...“.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-35