Iona 02:10
Dar eu cu glas de laudă şi de mărturisire,
cu acelea Îţi voi jertfi;
câte am făgăduit Îţi voi da,
Ţie, Domnului,
pentru mântuirea mea“.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-49