Ies 15:02
Ajutor şi ocrotitor mi S'a făcut mie spre mântuire;
Acesta-i Dumnezeul meu,
pe El Îl voi preamări,
Dumnezeul părintelui meu,
pe El Îl voi înălţa.
Is 12
Cântarea celor răscumpăraţi.
1
Şi'n ziua aceea vei zice: a
– Pe Tine Te voi binecuvânta, Doamne,
că Te-ai mâniat pe mine,
dar Ţi-ai întors mânia şi m'ai miluit.
2
Iată, Dumnezeul meu e Mântuitorul meu;
în El voi nădăjdui şi'ntru El mă voi mântui
şi nu mă voi teme,
căci Domnul e slava mea şi lauda mea
şi El mi S'a făcut mie spre mântuire.
3
Scoateţi dar apă cu veselie
din izvoarele Mântuitorului b!
4
Şi vei zice'n ziua aceea:
– În cântări lăudaţi-L pe Domnul,
în strigare chemaţi-I numele;
vestiţi întru neamuri faptele Lui cele slăvite,
faceţi amintire că numele Lui s'a înălţat.
5
În cântări lăudaţi numele Domnului,
că lucruri înalte a făcut;
asta vestiţi în tot pământul!
6
Bucuraţi-vă şi vă veseliţi
voi, cei ce locuiţi în Sion,
că'n mijlocul lui S'a înălţat Sfântul lui Israel!