Ies 06:01
A zis atunci Domnul către Moise: „Acum vei vedea ce-am să-i fac Eu lui Faraon: silit de mână tare, îi va lăsa să plece; silit de braţ înalt, îi va alunga din ţara lui“.
Ies 11
Vestirea plăgii a zecea.
1Şi a zis Domnul către Moise: „Încă o plagă a voi mai aduce asupra lui Faraon şi asupra Egiptului, după care vă vor da drumul de aici; iar când vă vor da drumul, o vor face de tot: vă vor alunga.
2Spune-i dar poporului, în taină, la ureche: fiece bărbat să ceară de la vecinul său şi fiece femeie să ceară de la vecina ei b lucruri de argint şi de aur şi haine“.
3Iar Domnul a făcut ca poporul Său să aibă trecere în ochii Egiptenilor: aceştia le-au dat cu'mprumut. Dar şi Moise devenise om de mare vază în ochii Egiptenilor, în ochii lui Faraon şi ai tuturor slujitorilor acestuia.
4Şi a zis Moise c: „Aşa grăieşte Domnul: – Pe la miezul nopţii voi trece prin Egipt.
5Şi'n ţara Egiptului va muri tot cel întâi-născut, de la întâi-născutul lui Faraon, cel ce-i urmează la tron, până la întâi-născutul roabei de la râşniţă d şi până la tot întâi-născutul dobitoacelor.
6Plângere mare va fi în toată ţara Egiptului, cum n'a mai fost şi nu va mai fi.
7Dar împotriva fiilor lui Israel, a tuturor, nici măcar un câine nu va lătra la ei, nici la om şi nici la dobitoc e, ca să cunoaşteţi ce minunată deosebire f face Domnul între Egipteni şi Israeliţi.
8Toţi aceşti slujitori ai tăi vor striga către mine şi mi se vor închina, zicând: – Pleacă, tu şi tot poporul tău pe care-l cârmuieşti!... După care voi pleca“. Şi a ieşit Moise de la Faraon, fierbând de mânie.
9Apoi a zis Domnul către Moise: „Faraon nu vă va asculta, pentru ca semnele şi minunile Mele să se înmulţească'n ţara Egiptului!“
10Aşadar, Moise şi Aaron au făcut în faţa lui Faraon toate semnele şi minunile acestea, dar Domnul a învârtoşat inima lui Faraon: el n'a vrut să-i lase pe fiii lui Israel să plece din ţara Egiptului.