Dt 28:63
În ce chip S'a bucurat Domnul de voi, ca să vă facă binele şi să vă înmulţească, tot aşa Se va bucura Domnul de voi ca să vă nimicească; aruncaţi veţi fi din ţara în care mergeţi s'o moşteniţi.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-2