Dn 02:44
Şi în zilele acelor regi, Dumnezeul cerului va ridica o împărăţie care'n veci nu va fi nimicită; împărăţia Lui nu va fi lăsată unui alt popor, ci va fărâmiţa şi va vântura toate regatele, iar ea va rămâne în veci h.
In 18
Prinderea lui Iisus. Aducerea la arhiereii Anna şi Caiafa. Lepădarea lui Petru. Iisus în faţa lui Pilat. Osândirea la moarte.
1Pe acestea spunându-le, Iisus a ieşit cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii Săi.
2Dar şi Iuda, cel care-L vânduse, ştia acest loc, pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo.
3Deci Iuda, luând o trupă de ostaşi a, precum şi slujitori de la arhierei şi de la farisei, a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme.
4Iar Iisus, ştiind toate cele ce aveau să vină asupră-I, a ieşit şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?“
5I-au răspuns: „Pe Iisus Nazarineanul“. El a zis: „Eu sunt“. Dar împreună cu ei stătea şi Iuda, cel care-L vânduse.
6Deci, după ce le-a zis: „Eu sunt!“, ei s'au dat înapoi şi au căzut la pământ.
7Şi iarăşi i-a întrebat: „Pe cine căutaţi?“ Iar ei au zis: „Pe Iisus Nazarineanul“.
8Răspuns-a Iisus: „V'am spus că Eu sunt; deci, dacă pe Mine Mă căutaţi, pe aceştia lăsaţi-i să se ducă“ -
9spre a se plini cuvântul pe care El l-a spus: „Dintre cei pe care Mi i-ai dat, pe nici unul nu l-am pierdut“.
10Iar Simon Petru, având sabie, a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele slugii era Malhus.
11Atunci Iisus i-a zis lui Petru: „Vâră-ţi sabia'n teacă! Oare nu voi bea paharul pe care Tatăl Mi l-a dat?“
12Aşadar, cohorta şi tribunul b şi slujitorii Iudeilor L-au prins pe Iisus şi L-au legat.
13Şi L-au dus întâi la Anna, că era socrul lui Caiafa, care era arhiereu în anul acela.
14Şi Caiafa era cel care-i sfătuise pe Iudei că de folos este să moară un om pentru popor.
15Iar Simon Petru şi celălalt ucenic c mergeau după Iisus. Iar ucenicul acela îi era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului.
16Iar Petru a stat la poartă, afară. Deci a ieşit celălalt ucenic, care-i era cunoscut arhiereului, şi a vorbit cu portăreasa şi l-a vârât pe Petru înlăuntru.
17Atunci, slujnica, portăreasa, i-a zis lui Petru: „Nu cumva şi tu eşti dintre ucenicii omului acestuia?...“. El a zis: „Nu sunt“.
18Iar slugile şi slujitorii, făcând foc, stăteau şi se încălzeau, că era frig; şi era cu ei şi Petru, stând şi încălzindu-se.
19Aşadar, arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Săi şi despre învăţătura Sa.
20Iisus i-a răspuns: „Eu i-am vorbit lumii pe faţă. Întotdeauna am învăţat în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi Iudeii, şi nimic n'am vorbit în ascuns.
21De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceştia ştiu ce am vorbit Eu“.
22Şi zicând El acestea, unul dintre slujitorii care stăteau de faţă I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: „Aşa-i răspunzi tu arhiereului?...“.
23Iisus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, mărturiseşte ce-a fost rău d; dar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?“
24Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa arhiereul.
25Iar Simon Petru stătea şi se încălzea. Aşadar, i-au zis: „Nu cumva şi tu eşti dintre ucenicii lui?...“. El s'a lepădat şi a zis: „Nu sunt“.
26Una din slugile arhiereului, care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu în grădină cu el?...“.
27Atunci Petru din nou s'a lepădat; şi îndată a cântat cocoşul.
28Aşadar, L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu e. Şi era dimineaţă. Şi ei n'au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce f, ci să mănânce Paştile,
29aşa că a ieşit Pilat la ei, afară, şi le-a zis: „Ce învinuire-i aduceţi acestui om?“
30Ei i-au răspuns, zicând: „Dacă acesta n'ar fi răufăcător, nu ţi l-am fi predat“.
31Deci le-a zis Pilat: „Luaţi-l voi şi judecaţi-l după legea voastră!“ Iudeii însă i-au zis: „Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni“ –
32ca să se plinească cuvântul lui Iisus, pe care-l spusese, însemnând cu ce moarte avea să moară.
33Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi L-a chemat pe Iisus şi I-a zis: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“
34Răpuns-a Iisus: „De la tine însuţi o spui, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?“
35Pilat a răspuns: „Nu cumva eu sunt iudeu?... Neamul tău şi arhiereii mi te-au predat. Ce-ai făcut?“
36Iisus a răspuns: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s'ar fi luptat ca să nu le fi u predat Iudeilor. Dar, acum, împărăţia Mea nu este de aici“.
37Atunci Pilat I-a zis: „Aşadar, eşti tu împărat?“ Răspuns-a Iisus: „Tu o spui, că Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta M'am născut, şi pentru aceasta am venit în lume: să mărturisesc pentru adevăr; tot cel ce este dintru adevăr ascultă glasul Meu“.
38Pilat i-a zis: „Ce este adevărul?...“. Şi, zicând aceasta, a ieşit iarăşi la Iudei şi le-a zis: „Eu nu găsesc în el nici o vină;
39dar este la voi obiceiul ca de Paşti să vă eliberez pe unul. Vreţi, aşadar, să vi-l eliberez pe împăratul Iudeilor?“
40Atunci ei din nou au strigat, zicând: „Nu pe el, ci pe Baraba!...“. Iar Baraba era tâlhar.