Bar 04:04
Fericiţi suntem, o, Israele,
că ceea ce-I place lui Dumnezeu ni s'a descoperit!
Ps 147
PSALMUL 147
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
1Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane,
2că El a întărit stâlpii porţilor Tale,
El i-a binecuvântat pe fiii tăi în tine;
3El, Cel ce pace a pus la hotarele tale
şi cu fruntea grâului te-a săturat a,
4Cel ce graiul Său i-l trimite pământului
– cât de repede aleargă cuvântul Său! –,
5Cel ce dă zăpadă ca lâna
şi negura o presară precum cenuşa;
6El gheaţa Şi-o azvârle ca pe dumicaţi
– în faţa gerului Său cine va sta? –;
7El cuvântul Şi-l va trimite şi-i va topi,
vântul Său va sufla şi apele vor curge.
8Cuvântul Său i-l vesteşte lui Iacob,
îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel.
9Nu astfel a făcut oricărui neam
şi nici nu le-a arătat judecăţile Sale.