2Par 07:01
Când Solomon şi-a isprăvit rugăciunea, atunci foc s'a pogorât din cer şi a mistuit arderile-de-tot şi jertfele; şi s'a umplut templul de slava Domnului.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul 2Mac-2-8