1Rg 22:10
iar acela l-a întrebat pe Domnul să-i spună ce e cu el şi i-a dat merinde şi i-a dat chiar sabia lui Goliat Filisteanul“.
1Rg 21
Fugar, David rătăceşte din loc în loc, căutând scăpare.
1David s'a ridicat şi s'a dus, iar Ionatan a intrat în cetate a.
2David a venit la Nobe, la preotul Ahimelec b. Iar Ahimelec s'a înspăimântat de întâlnirea cu el şi i-a zis: „De ce eşti singur şi nimeni cu tine?“
3Iar David i-a zis preotului: „Regele mi-a dat astăzi o poruncă şi mi-a zis: – Nimeni să nu ştie treaba la care te-am trimis şi pentru care ţi-am poruncit! Iar eu le-am poruncit alor mei să fie la locul nostru de întâlnire. c
4Şi acum, dacă ai la îndemână cinci pâini, dă-mi în mână ce se găseşte“.
5Iar preotul i-a răspuns lui David, zicând: „Nu am la îndemână pâini obişnuite, ci doar pâini sfinte; din ele pot mânca tinerii slujitori, dar numai dacă s'au abţinut cel puţin de la femei“.
6Iar David i-a răspuns preotului, zicând: „De la femei ne-am abţinut de trei zile; când am plecat eu la drum, toţi tinerii slujitori au trecut prin curăţire; dar dacă cumva această călătorie nu-i curată, ea se va sfinţi astăzi prin armele mele“. d
7Atunci preotul Ahimelec i-a dat pâinile punerii-înainte, căci nu se afla acolo altă pâine în afară de pâinile Feţei, cele ridicate de dinaintea feţei Domnului spre a fi înlocuite cu pâini calde în chiar ziua în care au fost luate.
8Şi'n ziua aceea era acolo unul din slujitorii lui Saul, întârziat înaintea feţei Domnului; numele său era Doeg Idumeul şi păştea catârii lui Saul.
9Şi a zis David către Ahimelec: „Vezi dacă ai pe-aici la îndemână o suliţă sau o sabie, căci eu n'am apucat să-mi iau sabia şi armele, de vreme ce porunca regelui nu suferea întârziere“.
10Iar preotul a zis: „Iată, se află aici sabia lui Goliat Filisteanul, cel pe care tu l-ai ucis în valea Ela; e înfăşurată într'o haină; dacă vrei să ţi-o iei, ia-o, căci o alta nu se află aici în afară de aceasta“. Iar David a zis: „Iată, o alta nu-i ca ea! Dă-mi-o!“
11Şi i-a dat-o. Şi s'a ridicat David, şi'n ziua aceea a fugit de la faţa lui Saul; şi a venit la Achiş, regele Gatului.
12Iar slujitorii lui Achiş i-au zis acestuia: „Oare nu acesta e David, regele ţării? Oare nu pentru acesta au început dănţuitoarele să strige, zicând:
Saul şi-a biruit miile,
iar David miriadele?...
13Aceste cuvinte l-au săgetat la inimă pe David şi tare s'a înfricoşat el de Achiş, regele Gatului.
14Şi'n văzul aceluia şi-a schimbat înfăţişarea şi'n ziua aceea se făcea ca şi cum ar fi nebun şi bătea ca'n tobă în porţile cetăţii şi-şi bălăngănea mâinile ca un apucat şi-şi lăsa balele să-i curgă în barbă.
15Iar Achiş a zis către slujitorii săi: „Voi nu vedeţi că omul acesta e epileptic? de ce l-aţi adus la mine?“
16Credeţi că de epileptici duc eu lipsă, de l-aţi adus să'nnebunească la mine?... În casa mea nu va intra!“