1Par 10:04
Atunci Saul i-a zis scutierului său: „Scoate-ţi sabia şi străpunge-mă cu ea, ca să nu vină aceşti netăiaţi-împrejur şi să-şi bată joc de mine!“ Dar scutierul n'a vrut s'o facă, fiindcă se temea foarte; aşa că Saul a luat sabia şi s'a aruncat în ea. a
Jd 9
CAPITOLUL 9
Abimelec.
1Abimelec, fiul lui Ierubaal a, s'a dus în Sichem b la fraţii mamei sale şi a grăit către ei şi către toate rudeniile din casa tatălui mamei sale, zicând:
2„Spuneţi în auzul tuturor oamenilor din Sichem, zicând: Cum e mai bine pentru voi?: Să vă stăpânească şaptezeci de bărbaţi, adică toţi fiii lui Ierubaal, sau să vă stăpânească un singur bărbat? Şi amintiţi-vă că eu sunt osul vostru şi carnea voastră!“
3Şi fraţii mamei sale au vorbit despre el, în auzul tuturor oamenilor din Sichem, toate aceste cuvinte. Iar ei şi-au plecat inimile spre Abimelec, fiindcă ziceau: „El e fratele nostru“.
4Şi i-au dat şaptezeci de arginţi din casa lui Baal-Berit, iar Abimelec şi-a tocmit cu ei nişte oameni de nimic şi fără căpătâi, care s'au şi dus cu el.
5Şi s'a dus la casa tatălui său, în Ofra, şi i-a ucis pe toţi fraţii săi, adică pe fiii lui Ierubaal, şaptezeci de bărbaţi, pe o piatră; dar a rămas Iotam, fiul cel mai mic al lui Ierubaal, fiindcă se ascunsese. c
6Şi s'au adunat toţi bărbaţii din Sichem şi toată casa Bet-Milo d şi s'au dus şi l-au făcut pe Abimelec rege la stejarul Aşezării e, lângă Sichem.
7Şi i s'a spus lui Iotam, iar el s'a dus şi a stat pe vârful muntelui Garizim şi şi-a ridicat glasul şi a plâns şi le-a zis: f
„Ascultaţi-mă, bărbaţi ai Sichemului,
şi Dumnezeu vă va asculta!
8
S'au dus cândva copacii
să-şi ungă un rege.
Şi i-au zis măslinului: Domneşte peste noi!
9
Dar măslinul le-a răspuns:
Oare-mi voi lăsa eu grăsimea
cu care oamenii Îl preamăresc pe Dumnezeu g,
ca să mă duc să domnesc peste copaci?
10
Şi au zis copacii către smochin:
Vino şi domneşte peste noi!
11
Dar smochinul le-a răspuns:
Oare-mi voi lăsa eu dulceaţa
şi roada mea cea bună,
ca să mă duc să domnesc peste copaci?
12
Şi au zis copacii către viţă:
Vino şi domneşte peste noi!
13
Dar viţa le-a răspuns:
Oare-mi voi lăsa eu vinul
– veselia lui Dumnezeu şi a oamenilor –
ca să mă duc să domnesc peste copaci?
14
Apoi copacii toţi au zis către mărăcine:
Vino şi domneşte peste noi!
15
Iar mărăcinele le-a zis copacilor:
Dacă'ntr'adevăr mă ungeţi rege peste voi,
veniţi, şedeţi la umbra mea!;
dacă nu, să iasă foc din mine
şi să mistuie cedrii Libanului!
16Şi acum, dacă voi întru adevăr şi cu desăvârşire aţi lucrat şi l-aţi pus pe Abimelec să domnească, şi dacă aţi făcut bine cu Ierubaal şi casa lui, şi dacă i-aţi făcut-o ca să-i răsplătiţi binele pe care el, cu mâna lui, vi l-a făcut
17– căci tatăl meu s'a bătut pentru voi, şi viaţa şi-a pus-o în primejdie şi v'a mântuit din mâna Madianiţilor,
18dar voi v'aţi ridicat astăzi împotriva casei tatălui meu şi i-aţi omorât pe fiii lui (şaptezeci de bărbaţi) pe o piatră şi l-aţi făcut rege peste locuitorii Sichemului pe Abimelec, fiul slujnicei lui, fiindcă el e fratele vostru –,
19ei bine, dacă întru adevăr şi desăvârşire aţi lucrat astăzi faţă de Ierubaal şi casa lui, veseliţi-vă întru Abimelec, iar el să se veselească întru voi!;
20dar dacă nu, foc să iasă din Abimelec şi să-i mistuie pe oamenii Sichemului şi casa Milo; şi foc să iasă din oamenii Sichemului şi din casa Milo şi să-l mistuie pe Abimelec!“
21Şi Iotam a fugit şi, mergând pe căi ocolite, s'a dus la Beer şi a trăit acolo, ferindu-se de Abimelec, fratele său.
22Iar Abimelec a domnit peste Israel vreme de trei ani.
23Dar Dumnezeu a trimis un duh rău h între Abimelec şi locuitorii Sichemului, iar locuitorii Sichemului s'au purtat ca nişte trădători faţă de casa lui Abimelec,
24ca să aducă la lumină nedreptatea făcută celor şaptezeci de fii ai lui Ierubaal, iar sângele lor să-l arunce asupra lui Abimelec, fratele lor, care i-a ucis, şi pe bărbaţii Sichemului, care i-au îmbărbătat mâna să-şi ucidă fraţii.
25Şi locuitorii Sichemului i-au pus pândari pe crestele munţilor şi-i jefuiau pe toţi cei ce treceau pe acolo. Şi i s'a dat de ştire lui Abimelec.
26Atunci a venit în Sichem Gaal, fiul lui Ebed i, şi fraţii săi, iar locuitorii Sichemului s'au încrezut în ei.
27Şi au ieşit la câmp şi au cules viile şi au călcat strugurii şi s'au veselit; şi au intrat în casa dumnezeului lor şi au mâncat şi au băut şi l-au blestemat pe Abimelec.
28Şi a zis Gaal, fiul lui Ebed: „Cine e Abimelec şi cine e fiul Sichemului, ca să-i slujim? Oare nu e el fiul lui Ierubaal şi oare Zebul, ajutorul său, nu e oare sluga lui, el, fiul lui Hemor, tatăl lui Sichem?... De ce trebuie să-i slujim noi lui? j
29Dac'ar fi ţara asta pe mâna mea!..., atunci l-aş alunga pe Abimelec şi i-aş zice: Înmulţeşte-ţi oastea şi ieşi!“
30Iar Zebul, mai-marele cetăţii, a auzit cuvintele lui Gaal, fiul lui Ebed, şi s'a mâniat foarte.
31Şi a trimis în taină soli la Abimelec, zicând: „Iată, Gaal, fiul lui Ebed, a venit cu fraţii lui în Sichem şi au întărâtat cetatea împotriva ta.
32Şi acum, ridică-te noaptea, tu şi poporul care este cu tine, şi pândeşte dimineaţa în câmp.
33Şi va fi că dimineaţa, în răsăritul soarelui, te vei porni şi vei năvăli asupra cetăţii; şi când el, împreună cu poporul care e de partea lui, se va porni împotriva ta, fă-i după cum îţi dă mâna!“
34Iar Abimelec s'a ridicat noaptea, împreună cu tot poporul care era de partea lui, şi au stat la pândă asupra Sichemului în patru cete.
35Şi dacă s'a făcut dimineaţă, a ieşit Gaal, fiul lui Ebed, şi a stat în poarta cetăţii; iar Abimelec s'a ridicat din pândă, laolaltă cu poporul care era cu el.
36Iar Gaal, fiul lui Ebed, a văzut poporul şi a zis către Zebul: „Iată, popor se coboară de pe creasta munţilor...“. Dar Zebul i-a zis: „Tu vezi umbra munţilor ca şi cum ar fi oameni!...“.
37Gaal însă a mai grăit, zicând: „Iată, popor se coboară dinspre asfinţit, mergând drept prin mijloc, o parte vine pe calea stejarului Văzătorilor şi o alta pe calea Meonim...“.
38Atunci Zebul i-a zis: „Unde-ţi este acum gura care zicea: Cine este Abimelec, ca să-i slujim noi lui? Oare nu acesta-i poporul pe care l-ai dispreţuit? Du-te acum şi bate-te cu el!“
39Iar Gaal a ieşit în fruntea bărbaţilor din Sichem şi s'a bătut cu Abimelec, dar Abimelec l-a pus pe fugă.
40Şi a fugit de dinaintea lui, şi mulţi au căzut ucişi până la poarta cetăţii.
41Şi Abimelec a intrat în Aruma, iar Zebul i-a alungat pe Gaal şi pe fraţii săi, aşa ca ei să nu mai locuiască în Sichem.
42Şi a fost că a doua zi a ieşit poporul la câmp. Şi i s'a dat de veste lui Abimelec.
43Iar el a luat poporul şi l-a împărţit în trei cete şi le-a pus la pândă în câmp. Şi s'a uitat, şi, iată, poporul ieşea din cetate; iar el s'a ridicat împotriva lor şi i-a bătut.
44Atunci Abimelec şi căpeteniile care erau cu el s'au avântat şi apoi s'au oprit la poarta cetăţii, iar celelalte două cete s'au năpustit asupra tuturor celor ce se aflau în câmp şi i-au bătut.
45Şi'n toată ziua aceea s'a luptat Abimelec împotriva cetăţii; şi a luat cetatea şi a ucis poporul care se afla în ea şi a dărâmat cetatea şi a presărat-o cu sare. k
46Şi auzind oamenii toţi care se aflau în turnul Sichemului l, au venit la adunarea lui Baal-Berit m.
47Şi i s'a spus lui Abimelec că acolo s'au adunat toţi oamenii din turnul Sichemului.
48Atunci Abimelec s'a suit în muntele Salmon, el şi tot poporul care era cu el; şi a luat Abimelec în mână un topor şi a tăiat o sarcină de lemne şi, ridicând-o, şi-a pus-o pe umăr şi a zis către poporul ce se afla cu el: „Ce m'aţi văzut pe mine făcând, faceţi repede ca mine!“
49Şi au tăiat şi ei, fiecare, câte o sarcină; şi, ridicând-o, au mers după Abimelec şi le-au pus deasupra locului de adunare şi le-au dat foc; şi astfel au murit toţi oamenii din turnul Sichemului, ca la o mie de bărbaţi şi de femei.
50Apoi s'a dus Abimelec la Teveţ şi a împresurat Teveţul şi l-a luat.
51Dar în mijlocul cetăţii era un turn puternic; şi au fugit în el toţi bărbaţii şi femeile cetăţii şi au închis uşa după ei şi s'au urcat pe acoperişul turnului.
52Iar Abimelec a ajuns la turn şi l-a împresurat; şi s'a apropiat de uşa turnului, ca să-i dea foc şi să ardă.
53Dar o femeie a aruncat de sus o bucată de piatră de râşniţă în capul lui Abimelec şi i-a spart ţeasta.
54Iar Abimelec l-a strigat de'ndată pe tânărul care-i purta armele şi i-a zis: „Scoate-ţi sabia şi ucide-mă, ca nu cumva să se spună vreodată: „L-a omorât o muiere!“ Iar tânărul l-a înjunghiat, şi el a murit.
55Şi văzând bărbaţii din Israel că Abimelec a murit, s'au dus fiecare la casa lui.
56Aşa i-a plătit Dumnezeu lui Abimelec răul pe care i-l făcuse tatălui său, omorându-i pe cei şaptezeci de fraţi ai săi.
57Şi tot răul bărbaţilor Sichemului l-a plătit Dumnezeu asupra capului lor: asupra lor a venit blestemul lui Iotam, fiul lui Ierubaal.