1Par 02:05
Fiii lui Fares: Heţron şi Hamul.
30Şi a intrat [Iacob] la Rahela; şi a iubit-o pe Rahela mai mult decât pe Lia. Şi i-a mai slujit [lui Laban] încă şapte ani.