Lc 04:12
Şi, răspunzând, Iisus i-a zis: „S'a spus: Să nu-L ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău“.
Mt 4
Postul şi ispitirea lui Iisus. Începutul propovăduirii Sale în Galileea. Chemarea primilor patru apostoli. Vindecarea multor bolnavi.
1Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie a, ca să fie ispitit de către diavolul.
2Şi postind El patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, în cele din urmă a flămânzit.
3Şi apropiindu-se Ispititorul, I-a zis: „Dacă eşti tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini“.
4Iar El, răspunzând, i-a zis: „Scris este: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu“ b.
5Atunci diavolul L-a dus în Sfânta Cetate şi L-a pus pe aripa templului
6şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că scris este: Îngerilor Săi le va porunci pentru tine şi ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva piciorul tău să ţi-l izbeşti de piatră“.
7Iisus i-a zis: „Dar mai este scris: Să nu-L ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău“.
8Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor
9şi I-a zis: „Pe acestea toate ţi le voi da ţie dacă vei cădea înaintea mea şi mi te vei închina“.
10Atunci Iisus i-a zis: „Mergi înapoia Mea, Satano, că scris este: Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi numai Lui să-I slujeşti!“
11Atunci diavolul L-a lăsat c; şi iată, îngerii s'au apropiat de El şi-I slujeau.
12Şi auzind Iisus că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.
13Şi părăsind Nazaretul, a venit şi a locuit în Capernaum, lângă mare d, în hotarele lui Zabulon şi ale lui Neftalim,
14ca să se plinească ceea ce s'a spus prin Isaia profetul care zice:
15Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftalim, spre calea mării, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;
16poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit.
17De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, că s'a apropiat împărăţia cerurilor!“
18Şi pe când umbla El pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, pe Simon cel ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele său, care aruncau mreaja în mare, că erau pescari,
19şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“
20Iar ei, îndată lăsându-şi mrejele, au mers după El.
21De acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-şi mrejele, şi i-a chemat.
22Iar ei, îndată lăsându-şi corabia şi pe tatăl lor, au mers după El.
23Şi a străbătut Iisus toată Galileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia împărăţiei şi tămăduind toată boala şi toată neputinţa întru popor.
24Şi s'a dus vestea despre El în toată Siria, şi aduceau la El pe toţi cei aflaţi în suferinţă şi cuprinşi de multe feluri de boli şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi El îi vindeca.
25Şi mulţimi numeroase mergeau după El, din Galileea, din Decapole e, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan.