Flp 01:09
Şi aceasta mă rog: ca iubirea voastră încă mai mult şi mai mult să prisosească întru cunoştinţă c şi'ntru toată priceperea d,
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul NT-Col-39