Înţelesul exact: facultatea de a recunoaşte ceva în ceva.